Algemene Voorwaarden, overeenkomst en werkwijze voor gebruikers en adverteerders

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen, overeenkomst en aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is afkomstig van derden, te weten de adverteerders. Deze derden zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in advertenties. Horeca-TeKoop.nl draagt voor de inhoud van advertenties daarom geen enkele verantwoordelijk. Horeca-TeKoop.nl fungeert enkel als platform om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen. Horeca-TeKoop.nl is daarom nooit partij bij (de totstandkoming van) een overeenkomst die ontstaat door het gebruik van de website van Horeca-TeKoop.nl. Om voornoemde redenen aanvaart Horeca-TeKoop.nl geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van onze website.

Advertenties dienen niet beschouwd te worden als verkoopbrochure. Vraag daarom altijd om een verkoopbrochure aan de makelaar. Dit geld in het bijzonder voor advertenties die geplaatst zijn door de redactie van Horeca-TeKoop.nl. Deze advertenties zijn geplaatst op basis van oude advertenties die in de Horeca Te Koop-rubriek op Bedandbreakfastboeken.nl stonden. Sommige velden kunnen daardoor fouten beschouwen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal slaapkamers en badkamers.

Artikel 2: Vrijwaring en (beperking) aansprakelijkheid
Adverteerder vrijwaart Horeca-TeKoop.nl voor alle mogelijke claims van hemzelf en derden verband houdende met zijn advertentie en met de overeenkomst(en) die Adverteerder sluit door gebruik te maken van de website van Horeca-TeKoop.nl. De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen van Horeca-TeKoop.nl jegens Adverteerder is bovendien beperkt tot maximaal het bedrag dat Adverteerder aan Horeca-TeKoop.nl heeft betaald.

Artikel 3: Verplichting unieke tekst aan te leveren
Adverteerder is verplicht voor zijn advertentie een unieke/nieuwe tekst aan te leveren. Teksten die reeds elders op internet te vinden zijn (eigen site, Funda etc.) mogen dus niet geplaatst worden. Dit is noodzakelijk om onze hoge positie in Google te kunnen vasthouden. Wanneer adverteerder zich niet aan deze voorwaarde houdt, kan zijn tekst, gehele advertentie en het recht om een advertentie te plaatsen verwijderd en/of ingetrokken worden. Eén en ander zonder dat dat dit adverteerder van zijn betalingsverplichting ontslaat. Het is Horeca-TeKoop.nl toegestaan wijzigingen in de tekst aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Deze wijzigingen kunnen bestaan uit het aanpassen van een lijdende naar een actieve vorm, het zorgen voor relatief korte zinnen en paragrafen en plaatsen van overgangswoorden, zodat dit de leesbaarheid ten goede komt, zonder dat de inhoud een andere betekenis krijgt.

Overeenkomst en werkwijze

  1. Account aanmaken
  2. Account activeren via activatielink in je mailbox
  3. Pakket claimen en activeren (gratis)
  4. Advertentie plaatsen!
  5. Bij de eerste plaatsing en bij het opslaan van wijzigingen, keuren en publiceren wij je advertentie-concept binnen 24 uur.
    Sneller (online)? Mail even naar info@horeca-tekoop.nl.