Het is een vraag waar veel startende horeca-ondernemers mee worstelen. En Misset Horeca heeft de proef op de som genomen en onderzocht 50 goedlopende cafés en restaurants.

Vraag: Hoeveel procent is de huur van de omzet?

Antwoord: Daar waar verhuurders, makelaars en brouwerijen (als tussenhuurder) volgens de site betogen dat een huur van 10% van de omzet gezond is, komt Misset Horeca tot de conclusie dat 7% ook haalbaar moet zijn als percentage dat van de omzet aan huur wordt besteed.

Hoe Misset Horeca hierbij kwam? Samen met Bureau Lenting werden 50 cafés en restaurants onderzocht. De gemiddelde huurprijs van de onderzochte bedrijven bedroeg € 73.000. De gemiddelde omzet was iets boven de € 1.000.000,-. De gemiddelde huur van de bedrijven uit de benchmark bedroeg daarmee 7,22.

Gemiddelden van de onderzochte bedrijven

Tijdens het onderzoek werden naast de gemiddelde huur ook de hoogste en laagste huur onderzocht.

Gemiddeld huur: €73.000
Gemiddelde omzet: €1.011.000
Gemiddelde huurpercentage: 7,2%

Hoogste huurprijs: €176.000
Laagste huurprijs: €28.400

Hoogste huurpercentage: 11,9%
Laagste huurpercentage: 3,2%

Tips over onderhandelen over de huurprijs

Wat volgens de onderzoekers wel in ogenschouw genomen moet worden, is dat de onderzochte bedrijven al jaren bestaan. En dat de bedrijven tot de beter presterende bedrijven behoren. Ton Lenting van Bureau Lenting geeft het advies om te onderhandelen over de huurprijs. En om bij een niet horeca-pand niet akkoord te gaan met een betaling voor de (goede) locatie in de vorm van een overname- of goodwillsom. De meerwaarde van de locatie hoort al in de huursom versleuteld te zijn.

Bron: Misset Horeca, 4 maart 2016.